Strona główna > Usługi i Firmy > Racibórz > CNiB Żak > Kurs – Instruktor praktycznej nauki zawodu 80 h


Kurs przeznaczony dla:• pracodawców• pracowników,• bhp-owców chcących prowadzić szkolenia • instruktorów nauki jazdy • osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne,a nie posiadających przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia. Absolwenci kursu otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle. Zapisy w sekretariacie szkoły Żak, zapraszamy :)