Strona główna > Za darmo > Zielona Gora > > POTRZEBUJĘ POMOCY

WpiszZWRACAM SIĘ DO PAŃSTWA Z BARDZO GORĽCĽ , SERDECZNĽ I OGROMNĽ PROŒBĽ DO LUDZI ŻYCZLIWYCH, WYROZUMIAŁYCH DO DARCZYŃCÓW DOBREJ WOLI I DOBREGO SERCA O WSPARCIE I POMOC .
MÓJ DOCHÓD NA RĘKĘ TO:
NIECAŁE 900,00ZŁ,BRUTTO:1113,00
CHORUJĘ NA CUKRZYCĘ TYP-2,UPORCZYWE NADCIŒNIENIE,CHRONICZNĽ DEPRESJĘ,LEUKOCYTOZĘ,WYSOKIE RYZYKO CHOROBY WIEŃCOWEJ, NIEDOKRWIENNOŒĆ SERCA,HIPERCHOLESTREOLEMIĘ, HIPERURYKEMIĘ,ZAĆMA,CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĽ KRĘGOSŁUPA I STAWÓW STÓP,KAMICA NERKOWA .PRZEPUKLINA,DNA MOCZANOWA,NADCZYNNOŒĆ TARCZYCY,POSIADAM ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŒCI.W LOKUM W KTÓRYM MIESZKAM W LECIE SAHARA,W ZIMIE SYBERIA(OGRZEWAM PRĽDEM I GAZEM Z KUCHENKI GAZOWEJ,BEZ ŁAZIENKI,Z ZIMNĽ WODĽ,PLEŒNIĽ,NA PODDASZU.W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM RACHUNKI ZA PRĽD I GAZ OGROMNE.MIESZKAM SAMA I SAMA BORYKAM SIĘ Z WSZYSTKIMI TRUDNOŒCIAMI.
LEKI TO KOSZT OK.118,00ZŁ.M-CZNIE
PO OPŁACENIU RACHUNKÓW I WYKUPIENIU LEKÓW PARĘ ZŁOTYCH ZOTAJE MI NA ŻYWNOŒĆ,ŒRODKI CZYSTOŒCI,ODZIEŻ.ITP. WYDATKI ZWIĽZANE Z OPŁATAMI TO OK:700,00ZŁ.M-CZNIE.
DZIĘKUJĘ Z CAŁEGO SERCA ZA OKAZANE MI SERCE I POMOC,