Strona główna > Materiały budowlane > Kielce > PUH KieldŸwig > DŸwigi budowlane do wynajęcia - usługi dŸwigowe

Firma Usługi DŸwigowo-Sprzętowe powstała w 2001 roku natomiast PUH KieldŸwig w roku 2009 i œwiadczš one usługi dŸwigowe z obsługš operatorskš. Terenem działania firm jest przede wszystkim województwo œwiętokrzyskie lecz w razie potrzeby œwiadczymy również swoje usługi na terenie Polski. Nasze usługi charakteryzuje przede wszystkim solidnoœć, terminowoœć oraz fachowoœć, poparta ogromnym, wieloletnim doœwiadczeniem w tej dziedzinie. Staramy się być najlepsi w tym, co robimy. Nasz park maszynowy stanowiš teleskopowe żurawie samojezdne marki FABLOK, STALOWA WOLA, TATRA - LUNA oraz CORRADINI