Strona główna > Nieruchomości > Rzeszów > Ian > Wydzierżawimy grunt pod budowę elektrowni fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne

Grunt powinien spełniać następujące kryteria:

- powierzchnia 2,5 ha do 5 ha w jednym rozłogu,
- IV-V-VI klasa bonitacyjna,
-minimalna szerokość 60 metrów,
-brak form ochrony przyrody np. Natura 2000,
-dostęp do linii średniego napięcia (najlepiej dostęp do słupa na działce),
-brak miejsc zalewowych i podmokłych oraz zacienienia w postaci drzew,
-preferowany teren równy lub lekki południowy stok z dojazdem drogą publiczną,
-woj: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie w odległości do 150 km od Rzeszowa.
Długoterminowa umowa dzierżawy na 25 lat !!!

Kwota czynszu dzierżawnego nie mniej niż 9.000 zł/rocznie za każdy hektar zajęty pod instalację. Do wstępnej oceny terenu wystarczy wysłać numery działek wraz z nazwą obrębu/miejscowości.